Jdi na obsah Jdi na menu
 


Islám-část 3.

29. 8. 2007

Korán

Pro všechny muslimy je Korán ( al-Qur´án ) slovem Božím. Je konečný a dokonalým zjevením, seslaným v arabštině v letech 310 až 632. Slovo Qur´án je odvozeno od arabského slovesa přednášet nebo číst. Muslim je ten, kdo se podrobí. Vírá se řekne ímán a věřící je mu´min. Základní obsah islámské víry vyslovuje Fátiha, tj. Súra Otvíratelka Koránu: „Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, milosrdnému, slitovnému, vládci dne soudného! Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme, veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež zahrnulas milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou!“ ( Korán:Fátiha )

Korán dokončuje a nahrazuje Písma obou dřívějších monoteismů: židovskou Tóru a křesťanská evangelia. Tato tři náboženství mají tedy společný referenční základ. Korán se mnohokrát odvolává na proroky Starého zákona. Vzhledem k tomu, že zdrojem všech tří Písem je Jediný Bůh, podrobnosti nepřekvapují. Mezi Koránem a jeho předchůdci existuje ale zásadní rozdíl – Korán není o Bohu, ale sám je přímým Božím slovem oslovujícím lidstvo nebo Jeho Posla Muhammada.

 

Korán je také především základním kamenem muslimské společnosti, její ústavou, pronikající do všech stránek života. Snažit se žít podle Koránu znamená být poslušen Boží vůli a společenským ideálem je společnost řízená jeho pokyny.

Povinnosti pravého věřícího

Ústředními ctnostmi islámu jsou pravá víra v Boha, víra v poslední soud a pak dobročinost a dodržování daného slova. Věřící budou odměněni rájem, zatímco nevěřící půjdou do pekla. Boží milosrdenství a slitování jsou bez konce. Standardní psaný text Koránu byl po původně pouze ústním dochováním a občasném zaznamenávání sespán roku 650. Díky potřebě číst a studovat Korán v původním jazyce se v islámském světě rozšířila gramotnost. Neexistuje totiž překlad Koránu, ten samotný je nenapodobitelný, takže  všechny překlady jsou vnímány jen jako pomůcka k chápání, Koránu, je nutné se učit v originále. Korán sám obsahuje 114 kapitol – „súry“ a každá súra se dělí na verše – „áját“. První súra otvíratelka je zvaná Fátiha. A právě ji každý muslim opakuje pětkrát denně na počátku modliteb, zhušťuje poselství Koránu do osmi krátkých veršů. Súry jsou take pojmenováný podle místy, kde je Prorok obdržel.  Písmo koránu je Kúfí, nejranější arabské písmo. Moderní forma se dnes používá všude v severní Africe. Přestože v Koránu nenajdeme přímý zákaz figurativních zobrazování, islámská tradice se zdráhala obrazy lidí nebo živých tvorů akceptovat.

Muslimové se mají také řídit vzorem Muhammada, jež je pokládán za neomylného, pro muže platí dokonce nápodoba i ve stylu oblékání či délce plnovousu.

Kromě Koránu je také určující „Sunna“(odtud pak název sunnité). Sunna je rozsáhlý soubor svědeckých zpráv o veřejném i soukromém chování Proroka, od těch, jež ho znali, a každé z těchto zpráv se říká hadís ( arabsky hadíth ), což se někdy nepřesně překládá jako tradice, přesto je to původně zpráva nebo vyprávění. Každý hadís se skládá ze dvou částí: „isnád“ (řetěz tradentů = kdo hadís slyšel od předchozího článku řetězce) a „matn“

 ( výrok Proroka nebo zpráva co učinil ) Matn: „ Islám se zakládá na pateru: svědeckém vyznání – Není boha kromě Boha a Muhammad je Posel Boží.,modlitbě, almužně (zakát), pouti do Mekky a půstu v ramadánu.“

V 9. století byly vybrané hadísy uspořádány do šesti hlavních sbírek. Tento materiál tvoří sunnu a samozřejmě společně s Koránem patří mezi čtyři základy šarí´y svatého práva islámu. Šarí´a je  právo, určuje správný způsob bohoslužby, rituálů, chování a právních vztahů, jako jsou obchodní kontrakty, manželství, rozvod a dědictví a cestu do ráje. Přestože v mnohém byl Prorok moderní a inovativní – v Koránu povoluje rozvod ženám, upravuje jejich dědictví, nárok na vyrovnání po rozvodu, možnost zahalovat se i pro chudé ženy atd. Je dnes v některých otázkách poněkud sporný a pro moderní svět často nepochopitelně krutý (ukamenování za ciziložství apod.) přesto v mnoho bodech velmi praktický a logický.

 ŠARÍA

 

 

 

Šaría navíc rozlišuje „harám“, zakázané: „ Bůh zakázal vám jedině zdechliny, krev, vepřové maso a to, co bylo zasvěceno někomi jinému než Bohu.“ (Korán, 2:168) 

Dále zakazuje masomrchožroutů a masožravců, zvířat usmrcených ranou do hlavy nebo uškrcených, obojživelníků, hmyzu a dravých ptáků s pařáty. Zakázáno je také víno a odvozeně jakýkoli alkoholický nápoj. Někdy jsou zakázené také ústřice.

Pak je zde také „Halal“, tedy Šaríou povolené. Konkrétně například maso musí být hygienicky poraženo dospělým, duševně zdravým muslimem. Před jídlem je třeba pronést Boží jméno. Š aria stanoví 5 trestů

 ( povinné, doporučené, přípustné, nažádoucí či zakázané), rozsudek vykoná tzv.Qádí.

3 Paul Lunde. Islám, víra, kultura, dějiny.Knižní klub: Praha 2004, str: 8-10,16-20, 24-28, 31-44

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

píšeš to hezky

(Amal, 23. 10. 2007 15:13)

co víc dodat? je to věcné, nezaujaté a pěkně napsané, žádné zkreslování skutečností...díky maa salam