Jdi na obsah Jdi na menu
 


Islám v Česku

8. 9. 2007

Islám v Česku není příliš zastoupen, na rozdíl od zemí západní Evropy. Většinou jej vyznávají přistěhovalci; pouze malou část vyznavačů pak tvoří konvertité (jedná se hlavně o členy českého původu smíšených rodin muslimů s původem z islámského světa a často mladé české muslimky). Fungující mešity jsou v Brně a v Praze u Rajské Zahrady.

První historicky známá osoba která navštívila dnešní Česko a měla vědomosti o islámu, byl v 10. století Ibrahím ibn Jákub, židovský obchodník a cestovatel z jižní části Iberského poloostrova.

Poté se Češi setkávají s muslimy až o mnoho století později, na konci století šestnáctého. Tehdy Osmanští Turci ohrožovali dolní Moravu, a část jí i obsadili. Roku 1699 je však rakouská vojska opět zatlačila na jih. V dobách romantismu v 19. století se objevuje zájem o orientální kulturu a i o islám, vzniká minaret v Lednici. Na přelomu století také působí již čeští arabisté, Alois Musil a Bedřich Hrozný. Roku 1912 byl pak islám i na území Rakouska-Uherska uzákoněn, jednalo se o vstřícný krok pro částečně muslimskou Bosnu a Hercegovinu, která tehdy byla monarchií anektována.

Roku 1934 vzniká první náboženská společnost (Moslimské náboženské obce pro Československo), ta však je rok po únorovém převratu rozpuštěna. Další pokusy o obnovení nastaly v souvislosti s politickým uvolňováním roku 1968, ale byly neúspěšné.

Až v roce 1991 vzniklo Ústředí muslimských náboženských obcí. Roku 1998 byla otevřena první mešita v Brně (pouze však bez minaretu, ten nebyl povolen), a o rok později i v Praze. Projekty na výstavbu dalších islámských svatostánků v menších městech (Teplická mešita, Orlovská mešita) však již narazily na odpor veřejnosti i církví. Muslimové se dále schází v modlitebnách, které tvoří soukromé nebo pronajaté prostory, např. dvě jsou u Václavského náměstí v Praze. Od roku 2004 je islám už oficiálně registrován i státem, takže nyní může Ústředí získávat i státní dotace.

Jak již bylo uvedeno, vyznavači jsou většinou přistěhovalci a malé množství konvertitů. Přistěhovalci jsou většinou původem z tehdy socialistických zemí Blízkého východu (Sýrie, Irák), kteří studovali v ČSSR; dále uprchlíci z Bosny a Hercegoviny nebo příslušníci některých národů bývalého Sovětského svazu. Při sčítání lidu v roce 2001 se k islámu přihlásilo 3699 v ČR trvale žijících obyvatel.[1]

Islám je většinou médii v Česku popisován jako něco exotického a vzdáleného. S rostoucím terorismem, vykonávaným právě islámskými militantními skupinami přibývá xenofobie. Právě to je také považováno za příčinu odmítnutí stavby několika dalších mešit na území země.

Odkazy:

  1. ČEŠTÍ MUSLIMOVÉ: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=475854
  2. Česká islámská nadace: http://www.islamweb.cz/
  3. Stránky o Islámu v ČR: http://www.muslim-inform.cz/